CILJEVI DRUŠTVA

Informacije

Ciljevi Društva definisani su kao:

 • Osnovni (misija društva)
 • Strateški ciljevi (vizija društva)


Osnovni cilj društva je:

Postizanje tzv. „ zelenog dogovora“ kojim će se na nacionalnom i regionalnom nivou obezbediti poštovanje načela očuvanja prirodnih vrednosti i principa održivog razvoja ruralnih i urbanih sredina.

Osnovni cilj drušvo ostvaruje kroz:

 • Zaštitu i racionalno korišćenje prirodnih resursa, i biološke raznovrsnosti (uključujući i agro genetičke resurse)
 • Uvođenje novih modela upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na bazi principa održivog razvoja
 • Očuvanje, negovanje i vrednovanje starih zanata, jezika i ostalog kulurnog nasleđa
 • Promociju i zaštitu kulturnoistorijskog i arhitektonskog nasleđa urbanog okruženja
 • Promovisanje i podršku upotrebi novih tehnologija u oblasti obrazovanja na daljinu
 • Promovisanje i podršku upotrebi novih tehnologija u oblasti energetske efikasnosti
 • Izradu programa i projekta koji afirmišu decentralizaciju i regionalizaciju države u skladu sa modernom evropskom praksom
 • Izradu programa i projekta koji afirmišu ulogu studentskih i omladinskih organizacija u kreiranju nacionalne, regionalne i lokalne politike
 • Jačanje regionalne saradnje i uspostavljanje i razvijanje saradnje sa istim i sličnim organizacijama u regionu
 • Uspostavljanje odnosa sa Evropskim regionima i njihovim organizacijama koje imaju iste i slične ciljeve delovanja
 • Promovisanje i podršku tradicionalnim i modernim ekološkim praksama poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa lokalnom zajednicom regiona Stare planine
 • Integrisanje svih predhodno navedenih faktoraStrateški ciljevi Društva

Društvo će raditi i na ostvarivanju ciljeva koji definišu osnovne vrednosti društvene zajednice:

 • Razvoj demokratije i modernog građanskog društva u Srbiji
 • Poštovanje ljudskih i prava manjinskih i marginalizovanih grupa,
 • Priznavanje i jednako vrednovanje mnogobrojnih uzora i životnih planova i/ili stilova (raznovrsnost rodnih identiteta, izraza i seksualne orijentacije)

Jednaka prava, jednake šanse, jednak pristup ekonomskim resursima i političkoj moći kako žena tako i muškaraca