Održivi razvoj

Informacije o projektu

Sistem obrazovanjau Srbiji malo uvažava lokalne i regionalne specifičnosti i od malih nogu deci nameće jedan neefikasan, zastareo i u svetu davno prevaziđen model obrazovanja. On ima sledeće osnovne karakteristike:

  • Unapred na Republičkom nivou definisan plan i program
  • Osnovna metoda nastave je predavanje (verbalno prenošenje znanja) uz neka pomagala ili bez njih
  • Uloga učenika jeste da sluša, da pokuša da razume i da zapamti obavezno gradivo
  • Ocenjivanje (usmeno ili pismeno) sastoji se u proveravanju u kojoj meri je obavezno gradivo usvojeno; motivacija za učenje je više spoljna (ocene, pohvale, nagrađivanja - kazne)
  • U školi se na dete gleda samo kao na učenika, tj. na onoga ko bi trebalo s razumevanjem da ponovi ispredavano gradivo.
  • Uloga učenika jeste da sluša, da pokuša da razume i da zapamti obavezno gradivo
  • Ambijentalna nastava (škola u prirodi) kakvu kroz dugoročni program javnog zagovaranja želimo da uspostavimo je program organizovanja zajedničke unifikovane nastave organizacija civilnog drustva (OCD) i škola. Program koji ćemo dobiti treba da više pažnje usmeri na dete kao celovitu ličnost koja učenje povezuje sa prethodnim znanjem, životnim prostorom koji ga okruzuje i ličnim iskustvom.
  • Program treba da kod dece razvije svest o potrebi zaštite životne sredine tako što će im ove probleme približiti na licu mesta (u prirodi, fabrici reciklaze, na mestu zagadjenja ili na mestu zaštite od zagađenja) na njima zanimljiv i nov način uz mnogo praktičnih primera i kroz zanimljive igre.
  • Društvo Stara planina se zalaže za decentralizaciju obrazovanja i uvođenje procentualno većeg dela nastave koja će uvažavati regionalne specifikume. U tom cilju razrađeni su programi nastave na eko stazama (link) i nastave koja uključuje dečije društvene igre (link) koje smo osmislili u saradnji sa pirotskim osnovnim školama.


Održivi razvojSistem zaštićenih područja u Srbiji se jos uvek razvija.
Sa manje od sedam procenata ukupne teritorijje koju obuhvataju zaštićena područja, Srbija zaostaje za većinom evropskih i svetskih zemalja. U poslednjoj deceniji, Srbija je prepoznala važnost jačanja mreža zaštićenih područja i usvojila nekoliko relevantnih dokumenata koji daju okvir budućem razvoju zaštite prirode.

Pre svega, to je zakon o Nacionalnim parkovima. Zakon koji je usvojen krajem 2015. g, predviđa bitne izmene koje se odnose na upravljanje zaštićenim dobrima u kategoriji Nacionalnih parkova. Ove izmene predviđaju uvođenje stručnog saveta koji treba da obezbedi planove i programe upravljanja i zaštite nacionalnih parkova, kao i savet korisnika koji će predstavljati interese turističkih, lovačkih, ribolovačkih organizacija, poljoprivrednika…

Zakon nije savršen zato što je funkcija pomenutih saveta više formalna nego stvarna ali ovaj zakon je ipak prvi korak u priznavanju uloge zainteresovanih strana u politici upravljanja.
Ovaj zakon se nažalost ne odnosi na područja koja nisu Nacionalni parkovi i tu je naša najveća zamerka.

Društvo za zaštitu životne sredine „Stara planina” realizuje projekat „Mladi i održivi razvoj – partneri za budućnost“ Procitaj vise...