Reciklaža

Informacije o projektu

Odlaganje otpada je jedan od najizraženijih nacionalnih problema koji je država Srbija pokušala da reši formiranjem regionalnih sanitarnih deponija i tzv. reciklažnih dvorišta. Nažalost, tamo gde su formirane samo regionalne deponije kao što je to slučaj u Pirotu, bez prateće infrastrukture za reciklažnu industriju nema ni vidljivog napretka u ovoj oblasti. Regionalne deponije u koje je uložen veki novac gube svoj smisao i pretvaraju se u obično đubrište ukoliko nemamo uspostavljen sistem primarne selekcije otpada (plastike, papira, stakla, elektronskog otpada i dr) i reciklaže tog odpada. U interesu je građana Pirotskog okruga da se u skladu sa Strategijom održivog razvoja uspostavi sistem primarne selekcije otpada (plastike, papira, stakla, elektronskog otpada i dr.) i reciklaže tog odpada što će obezbediti :

  • Smanjivanje količina odpada koje se deponuju a samim tim i produženi životni vek regionalne deponije,
  • Pravilno odlaganje otpada i sveobuhvatna primarna selekcija omogućuje korišćenje gasa iz tela deponije što poboljšava energetsku efikasnost gradova.
  • Veći stepen iskorišćenja selektovanog otpada u daljim procesima njegove obrade i reciklaže,
  • Nove poslovne mogućnosti u oblasti reciklažne industrije,
  • Učešće javnosti u rešavanju problema otpada.

Pravilno odlaganje otpada važno je i iz nekoliko razloga koje obično ne sagledavamo. Pre svega, pravilno odlaganje otpada je stvar obrazovanja za održivi razvoj, i iz tog ugla gledano ono je pokazatelj kulture zaštite i očuvanja svoje životne sredine.